Lehekülje "Võrgurakendused" muudatuste ajalugu

Märgi versioonid, mida tahad võrrelda ja vajuta võrdlemisnupule. Legend: (viim) = erinevused võrreldes viimase redaktsiooniga, (eel) = erinevused võrreldes eelmise redaktsiooniga, P = pisimuudatus

  • (viim | eel) 25. august 2015, kell 14:58217.159.245.100 (arutelu). . (6260 baiti) (+6260). . (Created page with "<div> <h1> Mooduli eesmärk </h1> <p> Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised peamistest võrgurakendustest ja oskab neid erinevates o...")