Võrgurakendused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 25. august 2015, kell 14:58 kasutajalt 217.159.245.100 (arutelu) (Created page with "<div> <h1> Mooduli eesmärk </h1> <p> Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised peamistest võrgurakendustest ja oskab neid erinevates o...")
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised peamistest võrgurakendustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Nõuded mooduli alustamiseks

Arvutite riistvara Arvutivõrgud MS operatsioonisüsteemid UNIX operatsioonisüsteemid Võrguseadmed Serveri operatsioonisüsteemide administreerimine (võib olla samaaegsel läbimisel)

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• võrgurakenduste tüüpe;

• peamisi võrgurakendusi, nende tööpõhimõtet ja parameetreid.

oskab:

• seadistada võrgurakendusi erinevates operatsioonisüsteemides;

• määratleda võrgurakenduse tüüpi;

• valida vastavalt lähteülesandele sobilikku võrgurakendust;

• hinnata vigade tekkimisel võrgurakenduse parameetreid ja teha vajalike korrektuure.

Hindamine

Hinnatakse

• võrgurakendustega seotud teooria tundmist;

• sobiliku võrgurakenduse valimisoskust;

• võrgurakenduste seadistamisoskust.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 29 %:

Õppeaine juures on kirjeldatud järgmist

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised peamistest võrgurakendustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Nõuded alustamiseks

Arvutite riistvara

Arvutivõrgud

MS operatsioonisüsteemid

UNIX operatsioonisüsteemid

Võrguseadmed

Serveri operatsioonisüsteemide administreerimine (võib olla samaaegsel läbimisel)

Teemad

SISSEJUHATUS

Võrgurakenduste liigitus ja levinumad võrgurakendused. Klient-server, P2P ja muud rakendused.

VÕRGUSÕLMEDE DÜNAAMILINE SEADISTAMINE (DHCP).

DHCP tööpõhimõte ja DHCP serveri seadistamine. Erinevate operatsioonisüsteemide DCHP kliendid ja nende seadistamine.

NIMESERVER

Nimeserveri vajadus ja tööpõhimõte. Nimeserveri parameetrid ja seadistamine. DNS ja WINS server ning klientide seadistamine.

FAILISERVER

Levinumad failiserverid (SMB, FTP, jne), nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine. Klientide poolsed seadistused.

ELEKTRONPOSTI SERVER

Levinumad meiliserverid , nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine. Klientide poolsed seadistused.

VEEBISERVER

Levinumad veebiserverid (Apache, IIS, Zope jne) nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine.

PUHVERSERVER

Levinumad puhverserverid (proxy), nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine. Klientide poolsed seadistused.

AUTENTIMISSERVER

Levinumad autentimisserverid (LDAP, RADIUS jne), nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine.

SÕNUMISERVER

Sõnumite vahetamiseks mõeldud serverid ja vastavad kliendid, nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine.

PRINTSERVER

Levinumad tarkvaralised printserverid, nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine. Klientide poolsed seadistused.

VPN SERVER

Levinumad VPN serverid, nende tööpõhimõte, parameetrid ja seadistamine. Klientide poolsed seadistused.

Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• võrgurakenduste tüüpe;

• peamisi võrgurakendusi, nende tööpõhimõtet ja parameetreid.

oskab:

• seadistada võrgurakendusi erinevates operatsioonisüsteemides;

• määratleda võrgurakenduse tüüpi;

• valida vastavalt lähteülesandele sobilikku võrgurakendust;

• hinnata vigade tekkimisel võrgurakenduse parameetreid ja teha vajalike korrektuure.

Hindamine

Hinnatakse

• võrgurakendustega seotud teooria tundmist;

• sobiliku võrgurakenduse valimisoskust;

• võrgurakenduste seadistamisoskust.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 29 %:

lokaalvõrgu server vastavalt lähteülesandele – 10 %;

turvateenuseid pakkuv lokaalvõrgu server vastavalt lähteülesandele – 10 %;

võrgurakenduste parameetrite hindamine ja soovitused nende parema töö

korraldamiseks – 9 %.

• arvestustööd – 46 %:

Võrgurakenduste liigitus ja levinumad võrgurakendused – 7 %;

Nime- ja veebiserverid – 7 %;

Faili- ja puhverserverid – 7 %;

Elektronposti- ja sõnumiserverid – 7 %;

Autentimisserverid – 6 %;

Printserverid ja VPN-serverid – 6 %;

Haruldasemate võrguteenuste serverid – 6 %.