Erinevus lehekülje "Võrguseadmed" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "'''Kestus: 2õn''' #Eesmärk: Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi arvutivõrkudes kasutatavates seadmetest, nendega seotud mõistetest ning oskuse...")
 
(Erinevus puudub)

Viimane redaktsioon: 17. august 2015, kell 09:11

Kestus: 2õn

 1. Eesmärk: Mooduli õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi arvutivõrkudes kasutatavates seadmetest, nendega seotud mõistetest ning oskused seadistada erinevaid võrguseadmete parameetreid.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Arvutite riistvara.
  2. Arvutivõrgud.
  3. MS operatsioonisüsteemid.
  4. UNIX operatsioonisüsteemid.
 3. Õpisisu
  1. SISSEJUHATUS. Arvutivõrkudes kasutatavate seadmete lühitutvustus.
  2. KAABLID JA MEEDIAMUUNDURID. Arvutivõrkudes kasutatavad kaablid, peamised tootjad. Kaablite valmistamine, standardid TIA/EIA-568-A ja TIA/EIA-568-B, kaablite valmistamiseks kasutatavad seadmed. Valguskaablid ja nende käitlemine. Meediamuundurid, nende parameetrid, seadistamine (konfigureerimine) ja peamised tootjad. Kaablipaigalduse alused.
  3. VÕRGUKAARDID. Võrgukaartide parameetrid ja omadused.
  4. JAOTURID JA LÜLITID. Jaoturid ja nende parameetrid, peamised tootjad. Lülitid ja nende parameetrid, peamised tootjad. VLAN toega võrgulülitid ja VLAN seadistamine QoS parameetrite seadistamine.
  5. MARSRUUTERID. Marsruuterid ja nende parameetrid, peamised tootjad. Marsruuterite seadistamine, dünaamiline ja staatiline marsruutimine, QoS parameetrite seadistamine. RIP ja IGRPprotokollid ja nende parameetrite seadistamine.
  6. MODEMID. Modemite liigid ja tööpõhimõte. Fax-modemid ning ISDN modemid ja nende peamised parameetrid. ADSL, ADSL2, ADSL2+ ja kaabelmodemid modemid nende tehnilised parameetrid ja seadistamine. VDSL modemid.
  7. VAHELDUVVOOLU JAOTUSVÕRGU (PLC-POWERLINE) SEADMED. PLC võrkudes kasutatavad seadmed, nende peamised parameetrid ja seadistamine.
  8. RAADIO(TRAADITA)VÕRGU SEADMED. Traadita võrkudes kasutatavad seadmed ja nende peamised parameetrid. Traadita võrgu juurdepääsupunktid ja võrgukaardid, ühendusvõimalused, peamised parameetrid ja seadistamine. Traadita võrgu sillad ja kordistid, nende seadistamine. Bluetooth ja IrDA seadmed, nende parameetrite seadistamine ja omavaheline ühendamine.
  9. MULTIMEEDIUM- JA SALVESTUSSEADMED. Arvutivõrkudes kasutatavad multimeedium ja salvestusseadmed. Salvestamine võrguliidesele (NAS) ja salvestusvõrk (SAN) seadmed ning nende konfigureerimine. Kõnelahendus üle interneti (VoIP), internetitelefon (IP telefon) seadmed, nende liigid, tööpõhimõte, peamised parameetrid ning seadistamine.
  10. DIGITAALTELEVISIOONI SEADMED. Digitaaltelevisiooni edastamiseks kasutatavad seadmed. Digitaaltelevisiooni vastuvõtuks kasutatavad seadmed, nende parameetri ja seadistamine.
  11. DIAGNOSTIKASEADMED. Arvutivõrkudes kasutatavad diagnostikaseadmed ja nende kasutamine.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. arvutivõrkude ehitamiseks kasutatavaid kaableid ja seadmeid, nende parameetreidning seadistamist
   2. traadita arvutivõrgu seadmeid ja nende parameetreid
   3. multimeedium ja salvestusseadmeid mida kasutatakse arvutivõrkudes
   4. digitaaltelevisiooni edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutatavaid seadmeid ja nende parameetreid
  2. Oskab
   1. valmistada arvutivõrkudes kasutatavaid kaableid
   2. seadistada arvutivõrkudes kasutatavaid seadmeid
   3. teostada lihtsamat veakontrolli arvutivõrkudes kasutatavatele seadmetele
   4. valida vastavalt etteantud lähteülesandele vajalike võrguseadmeid
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse
   1. arvutivõrkudes kasutavate seadmete tööpõhimõtete ja parameetrite tundmist;
   2. arvutivõrkudes kasutatavate seadmete seadistamisoskust;
   3. arvutivõrkudes kasutatavate seadmete valikuoskust vastavalt etteantud lähteülesandele.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
   3. võrguseadmete valik vastavalt lähteülesandele – 10 %;
   4. traadita võrgu seadmete valik vastavalt lähteülesandele – 10 %;
   5. vahelduvvooluvõrgu seadmete valik vastavalt lähteülesandele – 10 %.
   6. arvestustööd – 45 %:
   7. Võrgukaartide parameetrid ja omadused – 9 %;
   8. Jaoturite ja marsruuterite parameetrid ja omadused – 9 %;
   9. Traadita võrkudes kasutatavad seadmed – 9 %;
   10. Arvutivõrkudes kasutatavad multimeedium ja salvestusseadmed – 9 %;
   11. Arvutivõrkudes kasutatavad diagnostikaseadmed – 9 %.