Erinevus lehekülje "Versioonihaldus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
26. rida: 26. rida:
 
*''Revision'' - '''Muudatus'''
 
*''Revision'' - '''Muudatus'''
  
*''Trunk'' - '''tüvi'''on unikaalne arendusliin, mis pole haru (mõnikord kutsutakse Baasliiniks, Pealiiniks või Meistriks)
+
*''Trunk'' - '''tüvi''' on unikaalne arendusliin, mis pole haru (mõnikord kutsutakse Baasliiniks, Pealiiniks või Meistriks)
  
  

Redaktsioon: 4. märts 2019, kell 11:45

Versioonihaldus on osa tarkvara seadistuse haldusest ja tuntud ka kui versioonide kontroll, revideeringute haldus või algkoodi kontroll. Versioonihaldusega hoitakse infot seotud dokumentatsiooni muudatuste, koodi muudatuste, programmide muudatuste aga ka suurte veebilehtede muudatuste ning muu seotud info muudatuste kohta.

Versioonihaldusega seotud terminid:
 • Baseline - arenduse pealiin - kokkulepitud dokumendi või aluskoodi versioon, kuju saab teha muudatusi (kokkulepitud tarkvaratoote omaduste kirjeldus ajatempliga);
 • Branch - arendusharu - teatud hulk faile versioonihaldussüsteemis võivad hargneda erinevateks samanimelisteks harudeks, milliseid hoitakse eraldi failidena ja milliste muutmise kiirused ja muudatused neis võivad olla erinevad;
 • Change (ka diff või delta) - muudatus - esindab versioonikontrolliga dokumendis tehtud konkreetseid muudatusi;
 • Change list - muudatuste loetelu - paljudes atomaarsete mitmikmuudatuste salvestamisega süsteemides tähendab change list, change set (muudatuste hulk), update (uuendus) või patch (paik) see ühe muudatuste salvestamisega tehtud muudatusi. Võib tähendada ka algkoodi järjestikulist vaadet konkreetse muudatuse numbri (või ID) korral
 • Checkout - välja kirjutamine - repositooriumist kohaliku koopia välja laadimine. Saab valida versioonide vahel (viimane jooksev, viimane töötav, mingi kuupäeva oma jne)
 • Clone - Kloon - kloonimine on kahe repositooriumi sisu sünkroniseerimine (ka uude tühja sisu tõstmine)
 • Commit - Muudatuste tulemuste (kettale) kirjutamine - töötava koopia repositooriumisse tagasi kirjutamine
 • Conflict - Vastuolu - ühes dokumendis mitme kasutaja poolt tehtud vasturääkivad muudatused, milliseid süsteem ei suuda vastavusse viia või ühildada. Kasutaja peab vastuolud kaotama muudatuste kombineerimisega ja prioritiseerimisega
 • Delta compression - Muudatuste arhiveerimine - kahe versiooni vaheliste muudatuste kokkupakkimine ja salvestamine
 • Dynamic stream - dünaamiline voog - voog mille failide failiversioonid on osaliselt või kõik peavoo failide peegeldused
 • Export - eksport on failide repositooriumist kättesaamine. Sarnaneb kontrollile va fakt, et loob puhta kaustapuu ilma versioonihalduse metaandmeteteta. Kasutatakse tihti sisu avaldamiseks.
 • Fetch - vaata pull.
 • Forward integration - arendussuunaline lõimimine on arenduse peasuuna muudatuste mestimine arendamise (iseärasus või meeskond) harudeks.
 • Head - päis, mida nimetatakse ka tipuks viitab kõige viimasele arenduse peasuuna või haru muudatuste salvestusele (commit). Nii arenduse pealiinil kui ka igal harul on oma päis, vaatamata sellele, et PÄIST mõnikord seondatakse arenduse pealiiniga;
 • Import - import on kohaliku kaustapuu (milline pole jooksev töökoopia)esmakordne kopeerimine repositooriumi;
 • Initialize - algatamine, algväärtustamine on uue, tühja repositooriumi loomine;
 • Interleaved deltas - vahepealsed muudatused - seda kasutavad mõned muudatuste halduse tarkvarad ja on meetod, mis võimaldab salvestada tekstipõhiste failide ajalugu efektiivsemalt võrreldes meetodiga Delta compression
 • Label - vaata tag.
 • Mainline - pealiin sarnaneb tüvele, kuid igal harul võivad olla pealiinid.


 • Revision - Muudatus
 • Trunk - tüvi on unikaalne arendusliin, mis pole haru (mõnikord kutsutakse Baasliiniks, Pealiiniks või Meistriks)
Allikad:

 1. Versioonide haldamine - Inglisekeelne wiki
 2. Tarkvara seadistuse haldus
 3. Versioonihaldustarkvarade loetelu
 4. Versioonihalduse tarkvarade võrdlus
 5. Tarkvaraversioonide elutsükkel

Ülesanded:

 1. Versioonihaldussüsteemide võrdluse ülesanne