Erinevus lehekülje "Versioonihaldus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
21. rida: 21. rida:
 
*''Label'' - vaata ''tag''.
 
*''Label'' - vaata ''tag''.
 
*''Mainline'' - '''pealiin''' sarnaneb tüvele, kuid igal harul võivad olla pealiinid.
 
*''Mainline'' - '''pealiin''' sarnaneb tüvele, kuid igal harul võivad olla pealiinid.
 +
*''Merge'' - '''mestimine''' või lõimimine on operatsioon, mille korral failile või failide hulgale rakendatakse kaks muudatuste hulka. Allpool on toodud mõned näidisstenaariumid:
 +
** A user, working on a set of files, updates or syncs their working copy with changes made, and checked into the repository, by other users.[7]
 +
** A user tries to check in files that have been updated by others since the files were checked out, and the revision control software automatically merges the files (typically, after prompting the user if it should proceed with the automatic merge, and in some cases only doing so if the merge can be clearly and reasonably resolved).
 +
** A branch is created, the code in the files is independently edited, and the updated branch is later incorporated into a single, unified trunk.
 +
** A set of files is branched, a problem that existed before the branching is fixed in one branch, and the fix is then merged into the other branch. (This type of selective merge is sometimes known as a cherry pick to distinguish it from the complete merge in the previous case.)
  
  

Redaktsioon: 4. märts 2019, kell 11:55

Versioonihaldus on osa tarkvara seadistuse haldusest ja tuntud ka kui versioonide kontroll, revideeringute haldus või algkoodi kontroll. Versioonihaldusega hoitakse infot seotud dokumentatsiooni muudatuste, koodi muudatuste, programmide muudatuste aga ka suurte veebilehtede muudatuste ning muu seotud info muudatuste kohta.

Versioonihaldusega seotud terminid:
 • Baseline - arenduse pealiin - kokkulepitud dokumendi või aluskoodi versioon, kuju saab teha muudatusi (kokkulepitud tarkvaratoote omaduste kirjeldus ajatempliga);
 • Branch - arendusharu - teatud hulk faile versioonihaldussüsteemis võivad hargneda erinevateks samanimelisteks harudeks, milliseid hoitakse eraldi failidena ja milliste muutmise kiirused ja muudatused neis võivad olla erinevad;
 • Change (ka diff või delta) - muudatus - esindab versioonikontrolliga dokumendis tehtud konkreetseid muudatusi;
 • Change list - muudatuste loetelu - paljudes atomaarsete mitmikmuudatuste salvestamisega süsteemides tähendab change list, change set (muudatuste hulk), update (uuendus) või patch (paik) see ühe muudatuste salvestamisega tehtud muudatusi. Võib tähendada ka algkoodi järjestikulist vaadet konkreetse muudatuse numbri (või ID) korral
 • Checkout - välja kirjutamine - repositooriumist kohaliku koopia välja laadimine. Saab valida versioonide vahel (viimane jooksev, viimane töötav, mingi kuupäeva oma jne)
 • Clone - Kloon - kloonimine on kahe repositooriumi sisu sünkroniseerimine (ka uude tühja sisu tõstmine)
 • Commit - Muudatuste tulemuste (kettale) kirjutamine - töötava koopia repositooriumisse tagasi kirjutamine
 • Conflict - Vastuolu - ühes dokumendis mitme kasutaja poolt tehtud vasturääkivad muudatused, milliseid süsteem ei suuda vastavusse viia või ühildada. Kasutaja peab vastuolud kaotama muudatuste kombineerimisega ja prioritiseerimisega
 • Delta compression - Muudatuste arhiveerimine - kahe versiooni vaheliste muudatuste kokkupakkimine ja salvestamine
 • Dynamic stream - dünaamiline voog - voog mille failide failiversioonid on osaliselt või kõik peavoo failide peegeldused
 • Export - eksport on failide repositooriumist kättesaamine. Sarnaneb kontrollile va fakt, et loob puhta kaustapuu ilma versioonihalduse metaandmeteteta. Kasutatakse tihti sisu avaldamiseks.
 • Fetch - vaata pull.
 • Forward integration - arendussuunaline lõimimine on arenduse peasuuna muudatuste mestimine arendamise (iseärasus või meeskond) harudeks.
 • Head - päis, mida nimetatakse ka tipuks viitab kõige viimasele arenduse peasuuna või haru muudatuste salvestusele (commit). Nii arenduse pealiinil kui ka igal harul on oma päis, vaatamata sellele, et PÄIST mõnikord seondatakse arenduse pealiiniga;
 • Import - import on kohaliku kaustapuu (milline pole jooksev töökoopia)esmakordne kopeerimine repositooriumi;
 • Initialize - algatamine, algväärtustamine on uue, tühja repositooriumi loomine;
 • Interleaved deltas - vahepealsed muudatused - seda kasutavad mõned muudatuste halduse tarkvarad ja on meetod, mis võimaldab salvestada tekstipõhiste failide ajalugu efektiivsemalt võrreldes meetodiga Delta compression
 • Label - vaata tag.
 • Mainline - pealiin sarnaneb tüvele, kuid igal harul võivad olla pealiinid.
 • Merge - mestimine või lõimimine on operatsioon, mille korral failile või failide hulgale rakendatakse kaks muudatuste hulka. Allpool on toodud mõned näidisstenaariumid:
  • A user, working on a set of files, updates or syncs their working copy with changes made, and checked into the repository, by other users.[7]
  • A user tries to check in files that have been updated by others since the files were checked out, and the revision control software automatically merges the files (typically, after prompting the user if it should proceed with the automatic merge, and in some cases only doing so if the merge can be clearly and reasonably resolved).
  • A branch is created, the code in the files is independently edited, and the updated branch is later incorporated into a single, unified trunk.
  • A set of files is branched, a problem that existed before the branching is fixed in one branch, and the fix is then merged into the other branch. (This type of selective merge is sometimes known as a cherry pick to distinguish it from the complete merge in the previous case.)


 • Revision - Muudatus
 • Trunk - tüvi on unikaalne arendusliin, mis pole haru (mõnikord kutsutakse Baasliiniks, Pealiiniks või Meistriks)
Allikad:

 1. Versioonide haldamine - Inglisekeelne wiki
 2. Tarkvara seadistuse haldus
 3. Versioonihaldustarkvarade loetelu
 4. Versioonihalduse tarkvarade võrdlus
 5. Tarkvaraversioonide elutsükkel

Ülesanded:

 1. Versioonihaldussüsteemide võrdluse ülesanne